Wyposażenie żurawia

Wybierz wyposażenie dodatkowe swojej maszyny.

Podpory

Chwytaki

Wyposażenie żurawia

Wyposażenie przyczepy

Sterowanie żurawiem

STEROWANIE ŻURAWIEM

ROTATORY – R

FILTR WYSOKOCIŚNIENIOWY HPF – HPF

DODATKOWE ELASTYCZNE OSŁONY PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH – PSH

ROZDZIELACZ ZAMOCOWANY NA KOLUMNIE – AH

ŚWIATŁA ROBOCZE LED NA RAMIENIU WYSIĘGNIKA (2 SZT.) – L1

MOCOWANIE WCIĄGARKI – W0

WCIĄGARKA NA RAMIENIU ŻURAWIA – W1/W2

WOLNY PRZEPŁYW DO SIŁOWNIKÓW PODNOSZENIA I OBROTU – FP

SIEDZISKO OPERATORA NA KOLUMNIE – HSB

CHŁODNICA OLEJU – CP1

AKUMULATORY HYDRAULICZNE – D1/D2

PROWADNICA PRZEWODÓW DO PODPÓR HYDRAULICZNYCH – HG

PODŁOKIETNIKI DO JOYSTICKÓW (KOMPLET 2 SZT.) – JL

UNIWERSALNA OSŁONA STEROWANIA – JKK

JEDNOKIERUNKOWY HAMULEC ZAWIESIA – BR1

DWUKIERUNKOWY HAMULEC ZAWIESIA – BR2

OSŁONA RAMIENIA GŁÓWNEGO DO ŻURAWI SERII 5. I 7 – BG5/BG7

OSŁONA RAMIENIA GŁÓWNEGO DO ŻURAWIA X100 – BG10

PŁYTA MOCUJĄCA POD KOLUMNĘ OBROTU – PL

PŁYTA MOCUJĄCA POD KORPUS PODPÓR – PL2

ADAPTER DO ROTATORÓW NA SWORZNIU – HF1

OLEJ PRZEKŁADNIOWY – GX80W90